През 2021 и 2022, в пика на КОВИД-19 доброволците на “Чемпиънс Фактори” реализираха проект „Знанието е ключът“  включвайки пряко 166 младежи в 10 онлайн семинара.

Проектът „Знанието е ключът“ популяризира на солидарността като ценност и спомигна за решаване на две важни предизвикателства:

1. Първото беше свързано с COVID-19 и пандемичната ситуация, през която всички преминахме, която все още продължава и няма яснота кога ще приключи. Тя неминуемо остави много последици у хората. Най-засегнатата област за младите хора е тяхното физическо, психическо и емоционално състояние. След като много бизнеси, предприятия и компании затвориха, много млади хора загубиха работата си, а за някои беше непосилна задача да си намерят такава. Следователно те преминаха и продължават да преминавт през етапи на страх, несигурност, депресия, панически атаки, социална изолация, липса на увереност, влошени хранителни навици, нестабилна психика, липса на физическа активност, липса на мотивация и др.

2. Здравословният и активен начин на живот са от съществено значение за подобряване на здравето и благосъстоянието на хората и обществото и играят важна роля за предотвратяване на здравословни проблеми, тъй като доказателствата категорично сочат, че физическите активности осигуряват редица ползи за здравето. За съжаление, обществото в ЕС страда от липса на физическата активност и тя често не присъства в ежедневието им.

 
Целите, които постигнахме, са:
– насърчихме и подкрепихме по-доброто разбиране на солидарността като ценност и програма Еразъм + и как тя може да бъде от полза за младите хора.
– насърчихме и подкрепихме значението на доброволческите действия, за да се възприеме от обществото по начина, по който трябва да бъде.
– повишихме значението на здравословния начин на живот, изграждането на здравословни и хранителни навици.
– развивихме знания за храненето у участниците


– развихме знания за разликата между емоциите и чувствата и помогнахме на участниците да разпознаят кой от четирите темперамента имат и как може да бъде от полза в спорта и живота.
– развихме гражданска ангажираност.
– насърчихме доброволчеството и помогнахмв за намирането на мястото, където желаещи младежи биха могли да бъдат доброволци.

Теми на онлайн семинарите:

Онлайн семинар 1 – Какво е здравословен начин на живот и развиване на здравословни навици
Онлайн семинар 2 – Съзнание и подсъзнание
Онлайн семинар 3 – Постоянство и лидерство
Онлайн семинар 4 – Емоционална интелигентност – как можете да се справите с негативните емоции и да ги контролирате, Четирите нива на емоционална интелигентност, Четирите практически метода за развитие на вашата собствена емоционална интелигентност
Онлайн семинар 5 – Еразъм + и солидарността като ценност
Онлайн семинар 6 – Мотивация- психологически погледната
Онлайн семинар 7 – Хранене – микронутриенти и макронутриенти
Онлайн семинар 8 – Хранителни добавки и необходими ли са те
Онлайн семинар 9 – Проследяване на калориите и как да зададете хранителен план
Онлайн семинар 10 – Поддържане, сваляне и качване на тегло по здравословен начин
 

Проектът е финансиран по програма Европейски корпус за солидарност и изпълнен със съдействието на Център за развитие на човешките ресурси.

Do you have questions? Call or visit us.

info@championsfactory.bg

Connect With Us

© 2022 – Champions Factory. All rights reserved.