Be Eco Entrepreneur – part 1 , Кампина, Румъния

От 22 до 30 април 2017 година представители на Чемпиънс Фактори участваха в младежки обмен в Кампина, Румъния на тема: Be Eco -Entrepreneur. Участниците от България. Румъния, Полша, Литва и Словакия се запознаха с целите на стратегията „Европа 2020“, посетиха агротуристическа ферма, дискутираха темата за устойчиво развитие и еко туризъм. Видео от проекта може да видите ТУК